Köpa hus - checklista

Följ checklistan för ett lyckat köp av huset eller radhuset

Köpa hus – checklista. Genom att följa checklistan när ni ska köpa hus eller radhus så slipper ni obehagliga överraskningar och kan glädjas åt ett bra köp och ett fullt fungerande hus. Att följa en checklista för att säkerställa att huset är i bra skick inför husköpet är viktigt av flera skäl och det handlar inte bara om byggnadstekniska tecknaliteter. 

Vad händer om huset är intecknat över taknocken eller om det finns utställda servitut som till exempel ger grannen rätt att köra traktor över tomten där ni tänkt bygga trädäck eller utställda rättigheter som ger en annan granne rätt att låta korna beta på er mark?

Längre ner på sidan finns checklistan och här är flera anledningar att verkligen följa den:

 • Identifiera potentiella problem: Genom att följa en checklista kan man identifiera potentiella problem som kan påverka husets värde eller användbarhet. Detta kan inkludera allt från strukturella problem som rötskador eller sprickor i väggarna till mindre problem som trasiga lampor eller läckande kranar.
 • Förhandlingsstyrka: Genom att ha en detaljerad checklista kan man använda denna information som förhandlingsstyrka vid förhandlingar med säljaren. Om man upptäcker problem kan man be om en sänkning av priset eller att säljaren åtgärdar problemen innan köpet.
 • Budgetplanering: Genom att ha en checklista över de problem som finns i huset kan man planera för eventuella reparationer och underhållskostnader i framtiden. Detta kan hjälpa till att undvika oplanerade utgifter och förlänga husets livslängd.
 • Trygghet: Att ha en checklista och genomföra en noggrann undersökning av huset innan köpet kan ge en känsla av trygghet och säkerhet. Detta kan hjälpa till att undvika oväntade problem och ge en bättre upplevelse av att bo i huset.
 

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa en checklista för att säkerställa att huset är i bra skick inför husköpet eftersom det kan hjälpa till att identifiera potentiella problem, ge förhandlingsstyrka, planera för framtida kostnader och öka tryggheten.

Checklista inför husköpet

För att stämma av alla punkterna på checklistan så kommer man att behöva att kontakta några olika instanser så som till exempel:

 • En besiktningsman eller ett besiktningsföretag som kan gå igenom husets fysiska skick och kontrollera sådana saker som tak, grund, vatten el, byggnation och geologiska förhållanden. En lokal besiktningsman hittar ni på till exempel Eniro om ni söker på ”Husbesiktning”.
 • En fastighetsupplysning behöver tas som ger er svar på en massa viktig information om inteckningar, antal inteckningar och belopp, servitut, information om eventuella fornlämningar, registrerad tomtareal och bostadsyta och till sist information om tidigare ägare av vad de gav för huset. Här beställer man en fastighetsupplysning: Fastighetsupplysningen.se
 • Mäklaren för att stämma av att alla juridiska aspekter inför köpet med information om hur husköpet går till rent praktiskt med lånelöften, budgivning, huslån, hur betalningen går till och tidsramar som ofta kan vara snäva och bra att hålla koll på.
 • Banker för att få lånelöften och förhandla räntor. Ett bra tips kan vara att ta hjälp av mäklaren när det gäller att hitta en ny bank eller bankkontakt. Är mäklaren erfaren på orten så besitter han eller hon en stor kunskap av olika bankkontakter som kan passa just er.
 • Jämförelsesiter på nätet. Med erbjudanden från fler olika banker så kan man dels hitta ett bra erbjudande men också ha ett dokument att förhandla med när man ska träffa den egna banken.
 • Kontakta tidigare ägare. Ju mer information man har om huset, omgivningar och grannar ju bättre. Om det finns några negativa aspekter som påverkar den nuvarande ägaren att sälja så är det inte alls säkert att man får information om det. Genom Fastighetsupplysningen.se så ser ni tidigare ägare till huset genom tiderna och kan på så sätt kontakta dem och fråga om det finns något man bör veta om huset eller omgivningarna.
 

Följer man punkterna ovan så har man en stor förutsättning att köpa sitt drömhus utan otrevliga överraskningar och med alla punkterna genomgångna så kan man slappna av och sova lugnt på nätterna.

Köpa hus checklista

Köpa hus - checklista Vilka skyldigheter och rättigheter har man som köpare?

När en köpare står i begrepp att köpa ett hus, radhus eller fritidshus har de både rättigheter och skyldigheter som ingår i ”Checklista köpa hus”. Här är några vanliga rättigheter och skyldigheter som köparen har:

Rättigheter:

 • Rätt att undersöka fastigheten: Köparen har rätt att undersöka fastigheten för att få en uppfattning om dess skick och eventuella problem. Detta inkluderar att genomföra en besiktning av fastigheten och att begära information från säljaren om fastighetens historia och underhåll.
 • Rätt att förhandla: Köparen har rätt att förhandla om priset på fastigheten och andra villkor i köpekontraktet.
 • Rätt att avbryta köpet: Om köparen upptäcker allvarliga problem med fastigheten under undersökningsperioden eller om säljaren inte uppfyller villkoren i köpekontraktet, har köparen rätt att avbryta köpet.
 

Skyldigheter:

 • Skyldighet att betala köpeskillingen: Köparen har skyldighet att betala köpeskillingen på fastigheten enligt villkoren i köpekontraktet.
 • Skyldighet att följa villkoren i köpekontraktet: Köparen har skyldighet att följa villkoren i köpekontraktet, inklusive tidsfrister för betalning och övertagande av fastigheten.
 • Skyldighet att försäkra fastigheten: Köparen har skyldighet att försäkra fastigheten från och med övertagandet av fastigheten.
 

Förutom dessa rättigheter och skyldigheter så har köparen undersökningsplikt inför husköpet. Undersökningsplikten innebär att köparen har en skyldighet att undersöka fastigheten för att säkerställa dess skick och eventuella problem. Detta inkluderar att genomföra en besiktning av fastigheten och att begära information från säljaren om fastighetens historia och underhåll.

Syftet med undersökningsplikten är att ge köparen en möjlighet att upptäcka eventuella problem eller brister med fastigheten innan köpet genomförs och följer man checklistan för att köpa hus till punkt och pricka så har man fullgjort sin undersökningsplikt. Om köparen upptäcker allvarliga problem med fastigheten under undersökningsperioden eller om säljaren inte uppfyller villkoren i köpekontraktet, har köparen rätt att avbryta köpet eller förhandla om villkoren i köpekontraktet.

Det är viktigt att notera att undersökningsplikten kan variera beroende på land och jurisdiktion. I vissa länder kan det vara lagstadgat att säljaren ska lämna ut en fastighetsbeskrivning som innehåller information om fastighetens skick och historia. I andra länder kan köparen behöva anlita en besiktningsman för att genomföra en grundlig besiktning av fastigheten.

Det är alltid bäst att rådfråga en kvalificerad fastighetsmäklare eller advokat för att få mer specifik information om undersökningsplikten och andra rättigheter och skyldigheter vid köp av fastigheter.